Hva er normativ økonomi?

Normativ økonomi er en type økonomisk visjon som prøver å gi anbefalinger, lage policyer eller handlinger basert på personlige (eller subjektive) meninger om hva som skal gjøres.

El objetivo den economía normativt er å identifisere ønskelige mål for å bruke positiv økonomikunnskap for å oppnå dem. Positiv økonomi er en som forklarer økonomiske fenomener objektivt, det vil si som den er.

Målet med normativ økonomi

Informasjonen som normativ økonomi prøver å formidle, starter fra en gitt situasjon og en gitt økonomisk teori. Normativ økonomi vurderer nevnte situasjon, og tilbyr data til økonomens egen verdi for å følge et bestemt handlingsforløp.

Økonomen blir behandlet somnormativ økonom, som er en som treffer vurderinger basert på ikke-objektive forhold mellom årsak og virkning. Dette betyr imidlertid ikke at den objektive oppfatningen av teorien ikke blir tatt i betraktning, men at både subjektiv oppfatning og teorien (den objektive delen) vil bli inkludert.

Normativ økonomi og verdivurderinger

Som vi har sagt, bygger normativ økonomi på en rekke verdier som økonomen selv anser hensiktsmessig å inkludere.

Blant disse verdiene er det noen som har større vekt etter økonomens mening enn andre. Politikk, etikk eller religion eller tro gjør mye mer enn noen annen. Imidlertid er det de som tror at strømmen til de mest kjente tenkere og økonomer allerede er på prøve fra første øyeblikk