Hva er nettoverdi?

Konseptet med nettoverdi er forskjellen mellom aktiv og passiv av et selskap. På denne måten kommer selskapets nettoverdi fra Reservasjoner av selskapet, av fordelene som genereres, samt av bidragene fra dets partnere. Derfor er betydningen av nettoverdi den totale verdien av et selskap.

På den annen side, og ifølge Generell regnskapsplan, er ikke nettoverdi en fordring, selv om den kan anta en gjeld for partnerne, så en av egenskapene til nettoverdien er at den må finansiere anleggsmidlene og omløpsmidler.

I tillegg er nettoverdien obligatorisk inkludert i situasjonsbalanse av et selskap, siden det er en representasjon av bidragene fra partnerne. På grunn av dette vurderer nettoverdien verdiene i selskapet, subsidiene, hjelpen eller donasjonene som mottas sammen med egenkapitalen. Dermed konkluderer vi med at nettoverdien og forpliktelsene finner sin forskjell i kravet til forpliktelser eller ikke til betaling av gjeld.