Hva er en kontantrefusjonsrente?

En kontantrefusjonsrente er en livrente som utbetaler et engangsbeløp i kontanter til livrentemottakeren ved livrentens forfall. Kontantrefusjonsannuitet er en type livrente som er tilgjengelig for investorer. Hvor lang er en livrente? En livrenteperiode er hvor lang tid det foretas utbetaling av livrente. Begrepet kan være fast, som betyr at betalinger utføres for en bestemt tidsperiode, … Les mer

Hva er nettoverdi?

Konseptet med nettoverdi er forskjellen mellom aktiv og passiv av et selskap. På denne måten kommer selskapets nettoverdi fra Reservasjoner av selskapet, av fordelene som genereres, samt av bidragene fra dets partnere. Derfor er betydningen av nettoverdi den totale verdien av et selskap. På den annen side, og ifølge Generell regnskapsplan, er ikke nettoverdi en … Les mer

Kategorier N