Hva er miljømerket?

Miljømerket eller også kalt miljømerke er et merkesystem som viser riktig miljøytelse for et bestemt produkt. Hovedmålet det er å tilby, er å tilby forbruker riktig miljøkommunikasjon om produktet du kjøper.

Miljømerkets mål

Disse merkene har det klare målet å tilby forbrukerne førstehånds informasjon om de produktene som forurenser minst miljømessig sammenlignet med andre som gjør det. Dermed vil brukeren måtte velge mellom forskjellige alternativer det som passer best for deres prinsipper.

Dette gjenspeiles i forbrukervaner. Forbrukerne er stadig mer opptatt av miljømessig velvære. Så mye at trender endrer seg, og nå er de mer bevisste på hva de kan gjøre gjennom produktene og tjenestene de bruker.

Når det gjelder hovedmålet som dette verktøyet prøver å oppnå for produsenter, er det å bli klar over nye sosiale trender og riktig innlemmelse i strategien. Idriftsetting av tjenester og produksjon av produkter som overholder forskrifter som respekterer miljøet og bidrar til bærekraftig utvikling det blir viktig for et selskaps overlevelse mot konkurrentene.

Men faktum ligger ikke i å sette et miljømerke på produktene. Ideen går videre, siden den prøver å trenge gjennom de interne strategiene til selskapet, slik at aktiviteten fører til produkter som respekterer miljøet.