Hva er MIBOR?

Mibor er forkortelsen på engelsk for Madrid InterBank Offered Rate, som betyr interbankrente på kapitalmarkedet fra Madrid. Mibor-renten er derfor en interbankrente. Det vil si at den brukes i driften av låne og kapital mellom ulike finansielle enheter.

Mibor representerer et gjennomsnitt. Den av de daglige rentene som operasjonene har blitt utført i en periode på ett år i løpet av arbeidsdagene i måneden og i Madrid interbankinnskuddsmarked.

Utviklingen av Mibor

Mibor-rente ble referanserenten i det spanske boliglånsmarkedet, og ble brukt i alle lån som inkluderte en variabel rente. Denne renten ble også brukt i det internasjonale finansmarkedet frem til 1. januar 2000. Fra den datoen forsvant den i internasjonale internasjonale operasjoner, og litt etter litt opphørte den også å brukes i nasjonale operasjoner.

Siden Spania hører økonomisk til eurosonen, begynte det å bli brukt til å erstatte Mibor, Euribor. For tiden er Euribor blitt en av de mest brukte referanserentene i det nasjonale og internasjonale markedet. Både i interbankvirksomhet og i lån til enkeltpersoner.

Selv om det praktisk talt har sluttet å brukes, fortsetter Mibor å bli publisert regelmessig i BOP Official State Gazette. Siden det fortsatt er inngått kontrakter før 1. januar 2000 der denne referanserenten vises. I tillegg kan dens utvikling også konsulteres på nettstedet til Bank of Spain. En evolusjon som siden forsvinning har fulgt en lignende bane som forgjengeren Euribor.