Kontantstrøm-til-gjeld-forhold

Kontantstrøm-til-gjeld-forholdet er en finansiell beregning som brukes til å vurdere et selskaps evne til å betale tilbake gjelden. Dette forholdet beregnes ved å dele et selskaps kontantstrøm fra driften med dets totale gjeld. Jo høyere forholdet er, desto bedre er et selskap i stand til å betale tilbake gjelden sin. Dette forholdet er viktig for … Les mer

Hva er kundefordringer?

Vi snakker om kundefordringer når et selskap har ventende innkrevingsrettigheter over tredjeparter, enten det er fysisk eller lovlig, på en bestemt dato. Disse ventende samlingene oppstår vanligvis når det gis lån som et selskap gir til sine kunder. Kundefordringer kan klassifiseres i henhold til opprinnelse i kundefordringer som skal betales av kunder, tilknyttede selskaper, ansatte … Les mer

Kategorier K