Hva er kapitalflukt?

Kapitalflukt er et begrep som innebærer avgang av fysiske eiendeler eller penger fra et land på grunn av økonomiske hendelser som har skjedd der. Det er også andre situasjoner der dette kan skje, som økning i impuestos, eller når et land ikke kan oppfylle sine gjeldsforpliktelser og mister troverdighet og tillit.

Det er et negativt fenomen som skjer med økonomien i et bestemt land på grunn av visse faktorer. Når denne kapitalflukten lider, er det vanlig at i disse landene valutakurser eller interesse kontrolleres av regjeringen.

Den negative effekten av dette fenomenet når jevne nivåer av tap av reserver i landet eller tap av tillit hos investorer, til og med svekker den eksisterende valutaen. Av denne grunn og av frykt for at situasjonen som forårsaker fenomenet ikke vil bli overvunnet, har innbyggerne i landet hastverk med å bytte valutaen mot en annen, for å forhindre at devaluerer og mister sin nåværende verdi.

El sentralbank Landet kan være offer for en devaluering, og føre til at det ikke er i stand til å fange opp alle forespørslene som innbyggerne trenger (som vi for eksempel har angitt om valutaveksling).

Generelt sett kan det være en reduksjon i formuen og en forverring av investeringsforventningene på grunn av usikkerhet og frykt for at de utførte handlingene har en fremtid.

For å løse denne krisen er det nødvendig å skape insentiver både borgere, selskaper og investorer som investerer i landet ikke medfører risiko. Men for dette er det nødvendig å demonstrere at slike risikoer ikke egentlig eksisterer.