Hva er isologotypen?

Begrepet isologotype (eller isologo) oppstår når en isotype og en logo blir sammenføyd. Eller på en annen måte: et bilde og en tekst presenteres som er samlet i samme symbol eller grafiske identifikator.

Når du registrerer merkevarebildet, kan dette by på noen problemer, spesielt på grunn av kostnadene som vanligvis er høyere enn om for eksempel bare en logo presenteres.

Selv om vi må ta hensyn til dette, har også isologer fordeler. På den ene siden presenteres identifikatoren bare i et enkelt symbol, inkludert bilde og tekst. Noe som igjen har andre fordeler, for eksempel utskrift.

Ved å bare måtte skrive ut ett symbolform vil du spare utskriftskostnader og plass. Ta for eksempel McDonald's-merket. I mange av produktene er det bare en logo (som er en M i gult og utsiden i rødt), som har fordelen at den kan sette det inntrykket på produktene sine i stedet for det fulle merkenavnet. I tillegg til å spare utskriftskostnader, sparer det plasskostnad for produktet, og inkluderer andre ekstra dekorasjoner.

Selv om ikke bare utskriftskostnader og plass er spart, men også unngå anstrengelse av minne. Logoer prøver generelt å lage ideen om Selskapet og merke som du vil presentere. Når en isologotype presenteres i en samlet helhet, er det lettere for brukeren å huske og knytte den til merkevaren, med målene og med bedriftsfilosofien.

Derfor er isologos (og alle logoer, generelt) et flott element av markedsføring å bruke merkevaren, selskapet og dets kommersielle aktivitet for å bli husket og assosiert av flere på en enklere måte.