Hva er inventar?

Inventar refererer til råvarene, pågående arbeid og ferdigvarer som et selskap har for hånden. Formålet med varelageret er å gi et selskap en buffer mot svingninger i etterspørselen og å tillate en jevn drift av produksjonsprosessen.

Varelager er klassifisert som enten kortsiktig eller langsiktig på et selskaps balanse. Nåværende beholdning er den delen av beholdningen som forventes å bli solgt eller brukt innen ett år. Langsiktig varelager er den delen av varelageret som ikke forventes å bli solgt eller brukt innen ett år.

Beholdning kan måles på en rekke måter, for eksempel etter vekt, enhet eller verdi. Den vanligste metoden for å verdsette varelager er først-inn, først-ut-metoden (FIFO), som verdsetter varelageret til prisen som det først ble anskaffet til. Hva er varelager på en balanse? Inventar refererer til råvarene, ferdige produkter og delvis ferdige produkter som et selskap har for hånden. Varelager anses å være et omløpsmiddel på et selskaps balanse.

Er inventar et anleggsmiddel?

Varelager anses ikke som et anleggsmiddel fordi det er klassifisert som et omløpsmiddel i balansen. Anleggsmidler er langsiktige investeringer som ikke forventes å bli konvertert til kontanter innen de neste 12 månedene. Varelager forventes på sin side å bli konvertert til kontanter i løpet av de neste 12 månedene og klassifiseres derfor som omløpsmiddel.

Hva er de 4 typene inventar?

Det er fire typer varelager:

1. Råvarer - dette er de grunnleggende materialene som brukes til å lage et produkt.

2. Pågående arbeid - dette er materialene som brukes til å lage et produkt, men som ennå ikke er ferdigstilt.

3. Ferdigvarer - dette er produktene som er ferdigstilt og klare til å selges.

4. MRO-rekvisita (vedlikehold, reparasjon og drift) - dette er materialene og rekvisita som trengs for å vedlikeholde og reparere utstyr og fasiliteter. Er lager og inventar det samme? Lager og varelager er ikke det samme. Lager refererer til aksjene som et selskap har utstedt, mens inventar refererer til råvarene og ferdige produktene som et selskap har for hånden. Mens et selskaps aksjer kan være en verdifull ressurs, er det beholdningen som genererer inntekter og fortjeneste.

Hva er de 3 lagerkontrollsystemene?

De tre lagerkontrollsystemene er det fysiske lagersystemet, det evigvarende lagersystemet og det periodiske lagersystemet.

Det fysiske beholdningssystemet er et system hvor beholdningen fysisk telles og registreres på en jevnlig basis. Dette systemet er best egnet for bedrifter med et lite varelager.

Det evigvarende inventarsystemet er et system der inventaret spores i sanntid. Dette systemet er best egnet for virksomheter med et stort varelager.

Det periodiske lagersystemet er et system hvor varelageret telles og registreres med fastsatte intervaller. Dette systemet egner seg best for virksomheter med et middels varelager.