Definisjon av konkurs

Konkurs forstås som den juridiske situasjonen der en person, et selskap eller en institusjon ikke kan innfri betalinger de må betale til kreditorene sine, siden disse er høyere enn de økonomiske ressursene de har (eiendeler). Personen, enten det er fysisk eller lovlig, som ikke kan påta seg disse utbetalingene, er kjent som "mislykket" eller "konkurs".

Når et selskap eller en institusjon er lovlig erklært konkurs eller konkurs, inngår det konkursereller konkursprosess for å avgjøre om skyldnerens eiendeler kan avvikles for å oppfylle deres økonomiske forpliktelser.

Konkursprosessen

Konkursprosessen er regulert av kommersiell kode og bestemmer at etter at en bedriftseier har erklært konkurs, blir betalingene automatisk tildelt kreditorer. I løpet av denne perioden selger skyldneren eiendelene sine for å håndtere salget, slik at kreditorene ikke individuelt kan ta rettslige skritt for å kreve inn gjelden.

Til slutt fordeles skyldnerens eiendeler mellom de ulike kreditorene til gjelden er oppgjort.

Ikke nøl med å besøke vår regnskapsordliste for mer informasjon om alle økonomiske og regnskapsbetingelser.