Hva er ansvaret?

Begrepet ansvar refererer til gjeldssettet som a Selskapet har. Dermed er ansvaret samlet i situasjonsbalanse av enhver enhet, og er derfor resultatet av selskapets forpliktelser som har vært resultatet av dets økonomiske aktivitet.

I disse tilfellene refererer regnskapsplikten til finansieringen som mottas av et selskap gjennom en kreditor, for eksempel skatten den betaler til, eller betaling til bankene eller betaling av lønn til sine arbeidere.

Hvordan forpliktelser til et selskap er klassifisert

Gjeldene til et selskap kommer som et resultat av dets forpliktelser, enten de er langsiktige eller kortsiktige. Derfor deles klassifiseringen av forpliktelsen i henhold til estimert betalingstid:

  • Kallbart ansvar: også kalt kortsiktig gjeld. Det er all den finansieringen utenfor selskapet, den leverandører. Denne typen forpliktelser er kortsiktig når forpliktelsene forfaller på ett år og langsiktige når de forfaller i mer enn ett år.
  • Ikke-kallbart ansvar: det er kjent som langsiktig gjeld. I dette tilfellet er det egenkapitalen selskapet eier og som kommer direkte fra Reservasjoner og sosial kapital. Disse fondene finner vanligvis sin opprinnelse hos aksjonærene.