Hva er en finanspolitikk?

Finanspolitikk er en type política económica der staten kontrollerer utgiftsnivået og inntekten. Og alt dette med et veldig klart formål: å opprettholde landets økonomiske stabilitet, kjempe for full sysselsetting og oppnå lavest mulig inflasjonsnivå. Denne grenen av økonomisk politikk forekommer vanligvis i nasjoner som har opplevd et stort økonomisk tilbakeslag, for eksempel USA etter la Gran Depresión.

Mål for finanspolitikken

Når en regjering bestemmer seg for å gjennomføre en finanspolitikk på sine domener, gjør den det av følgende grunner: å stimulere en økonomi som ikke går gjennom sitt beste øyeblikk (det vil si å akselerere den nasjonale økonomiske veksten), for å oppnå full sysselsetting for alle og hver av de produktive ressursene i et samfunn (menneskelig eller materiell) og oppnår full prisstabilitet (uten at disse opplever for kraftige stigninger eller fall).

Typer av finanspolitikk

Selv om all finanspolitikk har samme grunn til å være, er sannheten at det er forskjellige måter vi må ta hensyn til. Hver av dem har noen særegenheter som skiller dem fra hverandre:

1. Política fiscal expansiva

Denne politikken oppmuntrer til samlet etterspørsel når økonomien presenterer nivåer av svikter eller til og med inflasjon. Målet? Øk offentlige utgifter for å øke produksjonen, redusere arbeidsledigheten og øke økonomien.

2. Kontraktsmessig finanspolitikk

I motsetning til den ekspansive finanspolitikken reduserer sammentrekkspolitikken samlet etterspørsel å generere et overskudd av tilbud lagt til av varer og tjenester.

3. Begrensende finanspolitikk

Når økonomien i et land opplever et stadium med overdreven ekspansjon, kan regjeringen gjennomføre en restriktiv finanspolitikk som bremser samlet etterspørsel og følgelig overdreven inflasjon som har sin opprinnelse.

Effekter av finanspolitikk

Enhver av de tre typene finanspolitikk som vi nettopp har sett, påvirker den samlede etterspørselen etter varer og tjenester gjennom økonomisk aktivitet, påvirker forbrukeratferd og fortrenger investeringer fra privat sektor.