Hva er et stort hårete dristige mål (BHAG)?

Kategorier og eksempel. A Big Hairy Audacious Goal (BHAG) er et begrep som brukes for å beskrive et dristig, ambisiøst mål som ofte brukes til å inspirere og motivere enkeltpersoner og organisasjoner.

En BHAG bør være ambisiøs og utfordrende, men likevel oppnåelig, og bør være spesifikk og målbar.

BHAG-er brukes ofte i forretningsmiljøer, og kan brukes til både individuelle og organisatoriske mål.

Noen eksempler på BHAG-er inkluderer: å øke markedsandelen med X %, doble inntektene innen X år, eller å bli det X % mest effektive selskapet i vår bransje.

Hva er de tre typene mål?

1. Kortsiktige mål er mål som du håper å oppnå i nær fremtid. De har vanligvis en tidslinje på mindre enn 12 måneder.

2. Middels langsiktige mål er mål som du håper å oppnå på mellomlang sikt. De har vanligvis en tidslinje på 1-5 år.

3. Langsiktige mål er mål som du håper å oppnå på lang sikt. De har vanligvis en tidslinje på 5 år eller mer.

Hva står akronymet smart mål for hva er en Bhag?

Akronymet "SMART"-mål står for Spesifikt, Målbart, Achievable, Relevant og Time-bound. En «Bhag» er et stort hårete Audacious Goal – et mål som er så utfordrende og ambisiøst at det kan virke umulig å oppnå, men som likevel er verdt å strebe etter.

Hva er et strekkmål i virksomheten?

Et «stretch goal» er et mål som ligger vesentlig utenfor organisasjonens nåværende mål, og som derfor krever betydelig innsats for å nå.

Strekkmål brukes ofte i bedrifter som en måte å oppmuntre ansatte til å tenke utenfor boksen og presse seg selv for å oppnå mer enn de kanskje trodde var mulig. De kan også brukes til å motivere ansatte til å jobbe hardere for å nå bedriftens mål.

Stretch-mål skal ikke forveksles med "pie in the sky"-mål som er så urealistiske at de ikke kan oppnås. I stedet bør strekkemål være ambisiøse, men likevel oppnåelige, og bør støttes av en klar handlingsplan.

Hva er 3 gode SMART-mål?

1. Et SMART-mål bør være spesifikt, målbart, oppnåelig, relevant og tidsbestemt.

2. Et eksempel på et spesifikt mål kan være: "Jeg vil øke salget mitt med 10 % i neste kvartal."

3. Et eksempel på et målbart mål kan være: "Jeg vil øke nettrafikken min med 2000 unike besøkende i løpet av den neste måneden."

4. Et eksempel på et oppnåelig mål kan være: "Jeg vil øke konverteringsfrekvensen med 3 % i løpet av neste måned."

5. Et eksempel på et relevant mål kan være: "Jeg ønsker å øke salget mitt med 10 % i neste kvartal, for å nå mitt årlige salgsmål."

6. Et eksempel på et tidsbestemt mål vil være: "Jeg ønsker å øke salget med 10 % i neste kvartal, og jeg vil vurdere fremgangen min på slutten av hver måned."

Hva er din personlige Bhag?

Bhag er et akronym som står for Big Hairy Audacious Goal. Det er et konsept som ble popularisert av forfatter og forretningskonsulent Jim Collins i hans bestselgende bok "Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies."

Tanken bak en Bhag er at det er et langsiktig, ambisjonsmål som er både betydelig og oppnåelig. Det skal være noe som inspirerer og motiverer folk til å jobbe mot det.

Noen eksempler på Bhags som selskaper har satt for seg selv inkluderer å bli verdens ledende leverandør av nettbaserte reisetjenester (Expedia), å bli den mest pålitelige nettbaserte markedsplassen for kjøpere og selgere (eBay), eller å bli verdensledende innen cloud computing (Amazon).

Mens Bhags kan brukes på bedrifter, kan de også være personlige mål. For eksempel kan en Bhag være å bli flytende i et fremmedspråk, å løpe et maraton eller å skrive en bestselgende roman.

Det som er viktig å huske om Bhags er at de skal være ambisiøse, men likevel realistiske. De bør også være spesifikke og målbare slik at du kan spore fremgangen din og vite når du har nådd målet ditt.