Hva er et børsnotert selskap?

Et børsnotert selskap er et selskap som er notert på en børs. Dette betyr at aksjer i selskapet kan kjøpes og selges av publikum. Børsnoterte selskaper er vanligvis store, veletablerte virksomheter. De er regulert av børsen og må oppfylle visse krav, som å publisere regelmessige økonomiske rapporter. Hva er de 14 tegnsettingstegnene i engelsk grammatikk? De 14 tegnsettingstegnene i engelsk grammatikk er punktum, spørsmålstegn, utropstegn, komma, semikolon, kolon, bindestrek, bindestrek, parentes, parentes, klammeparenteser, ellipse, anførselstegn og apostrof. Hva brukes semikolon til? Et semikolon er et skilletegn som brukes til å indikere en pause i en setning, vanligvis mellom to uavhengige ledd. Semikolon kan også brukes til å skille elementer i en liste, spesielt når disse elementene er lange eller komplekse.

Hva kalles komma semikolon og kolon?

Tegnsettingstegn er symboler som brukes til å tydeliggjøre betydningen av en setning ved å indikere pauser, understreke eller separate ideer. De tre hovedtypene for tegnsetting er komma, semikolon og kolon.

Komma brukes til å skille elementer i en liste, eller for å indikere en pause i en setning. For eksempel

Butikken selger epler, appelsiner og bananer.

Jeg har et stort prosjekt i morgen, så jeg kan ikke gå ut i kveld.

Semikoloner brukes til å koble sammen to nært beslektede ideer. For eksempel,

Butikken selger epler; appelsiner selges i matbutikken.

Jeg har et stort prosjekt i morgen; Jeg kan ikke gå ut i kveld.

Kolon brukes til å introdusere en liste over elementer, eller for å understreke noe som kommer etter den. For eksempel,

Butikken selger tre typer frukt: epler, appelsiner og bananer.

Jeg har bare én ting å si til deg: Jeg beklager.

Når bør jeg bruke komma eller semikolon?

Hovedforskjellen mellom et komma og semikolon er at et komma brukes til å skille to uavhengige klausuler som er nært beslektet, mens et semikolon brukes til å skille to uavhengige klausuler som er mer fjernt beslektet.

Her er et eksempel på to uavhengige klausuler som er nært beslektet og bør skilles med komma:

Jeg har et stort prosjekt som skal leveres i morgen; Jeg kan ikke gå på festen i kveld.

I dette eksemplet handler begge de uavhengige klausulene om talerens planer for kvelden. Den første klausulen er at de har et stort prosjekt på gang, og den andre klausulen er at de ikke kan gå på festen.

Her er et eksempel på to uavhengige klausuler som er mer fjernt beslektet og bør skilles med semikolon:

Jeg har et stort prosjekt som skal leveres i morgen; Jeg må kjøpe en ny kjole til festen.

I dette eksemplet handler den første setningen om talerens planer for i morgen, og den andre setningen handler om deres planer for festen. Selv om begge klausulene handler om partiet, er de mer fjernt beslektet enn det første eksemplet.

Hva betyr semikolon tatovering?

En semikolon-tatovering er en tatovering av skilletegnet ;. Semikolon tatoveringer er ofte valgt av personer som har overlevd selvmordsforsøk eller har slitt med psykiske lidelser, da semikolon representerer en pause i en setning i stedet for en slutt. Semikolon har blitt et symbol på håp for mange mennesker, da det representerer en beslutning om å fortsette å leve til tross for vanskeligheter.