Hva er et rentefrit utbytte?

Et fritatt renteutbytte er en type utbytte som er fritatt for føderal inntektsskatt. Fritatt renteutbytte betales vanligvis av verdipapirfond som investerer i skattefrie obligasjoner. Når et fond betaler et fritatt renteutbytte, er ikke utbyttet underlagt føderal inntektsskatt, men det kan være underlagt statlige og lokale skatter.

Teller skattefritt utbytte som inntekt? Svaret på dette spørsmålet avhenger av de spesifikke skattelovene i det aktuelle landet. I mange land teller skattefritt utbytte som inntekt, men skattesatsen på utbytte er lavere enn satsen på andre typer inntekter. Skattefritt utbytte er med andre ord fortsatt skattepliktig, men til en lavere sats.

Hvor rapporterer jeg 1099-DIV Box 11?

Det er to steder du må rapportere 1099-DIV Box 11-informasjonen din. Den første er på din føderale selvangivelse. Du vil rapportere det totale beløpet for utbytte mottatt fra alle kilder på linje 9a i skjema 1040. Deretter, på linje 9b, vil du rapportere det totale beløpet av kvalifisert utbytte mottatt. Kvalifisert utbytte er de som oppfyller kravene for å bli beskattet med den lavere gevinstskattesatsen.

Det andre stedet du trenger å rapportere 1099-DIV Box 11-informasjonen er på din statlige selvangivelse. Reglene for rapportering av utbytte på statlig selvangivelse varierer fra stat til stat, så du må sjekke med ditt statlige skattebyrå for å finne ut hvordan du rapporterer utbytte. Må jeg rapportere skattefrie utbytter? Ja, du må rapportere skattefrie utbytter på selvangivelsen. Disse utbyttene er ikke underlagt inntektsskatt, men de er underlagt andre skatter, som for eksempel kapitalgevinstskatt.

Hvordan oppgir du utbytte på selvangivelsen?

Hvis du er eier av en aksje som betaler utbytte, må du oppgi utbytteinntekten på selvangivelsen. Utbytte regnes som skattepliktig inntekt, og er underlagt samme skattesatser som andre inntektsformer.

For å rapportere utbytteinntekter, må du ha et 1099-DIV-skjema fra selskapet som betalte utbyttet. Dette skjemaet viser det totale utbyttebeløpet som er utbetalt til deg i løpet av året.

Utbytte rapporteres på skjema B i skjema 1040. På denne planen vil du liste opp det totale beløpet for utbytte mottatt fra alle kilder. Denne summen overføres deretter til linje 9a i skjema 1040, hvor den er inkludert som en del av din totale skattepliktige inntekt.

Hvordan legger jeg inn fritatt renteutbytte opptjent fra flere stater i et obligasjonsfond Turbotax?

Når du legger inn informasjonen din for obligasjonsfondet ditt i TurboTax, vil du bli bedt om å spesifisere staten der fondet befinner seg. Hvis obligasjonsfondet har obligasjoner fra flere stater, må du spesifisere tilstanden til hver obligasjon i fondet for å kunne beregne skatten nøyaktig.

Når du legger inn obligasjonsfondinformasjonen din, vil du bli bedt om å spesifisere prosentandelen av fondet som er investert i hver stat. Denne informasjonen brukes til å beregne skatten du skylder på fondets inntekter.

Hvis du har spørsmål om hvordan du legger inn obligasjonsfondinformasjonen din i TurboTax, kan du kontakte TurboTax kundestøtte for å få hjelp.