Nåværende inntekt Definisjon

Nåværende inntektsdefinisjon er summen av et selskaps driftsinntekter og rentekostnader, delt på antall utestående aksjer. Den nåværende inntektsdefinisjonen brukes til å beregne et selskaps resultat per aksje (EPS). Hva kalles inntekt fra aksjer? Inntekter fra aksjer kan komme i ulike former, men er oftest i form av utbytte. Utbytteaksjer er aksjer som betaler ut en … Les mer

Hva er et utjevningsutbytte?

Et utjevningsutbytte er et utbytte som utbetales til aksjonærene for å utjevne deres eierandel i et selskap. Når et selskap skaffer ny kapital gjennom salg av nye aksjer, kan eksisterende aksjonærer se sin eierandel i selskapet utvannet. For å kompensere for denne utvanningen kan selskapet utbetale et utjevningsutbytte til eksisterende aksjonærer. Denne typen utbytte blir … Les mer

Akkumulert utbytte

Et utbytte er en utdeling av et selskaps inntjening til aksjonærene. Et kumulativt utbytte er et utbytte som bygger seg opp over tid hvis det ikke utbetales. For eksempel, hvis et selskap har en policy om å betale utbytte hvert kvartal, men det ikke klarer å betale utbyttet i ett kvartal, vil det ubetalte utbyttet … Les mer

Hva er utbytte og hva er fordeler og ulemper?

Utbytte: Formel, eksempel, fordeler og ulemper. Hva er utbytteformelen i Excel? Utbytteformelen i Excel er: =DIVIDE(D2,C2) Der D2 er den totale mengden utbytte som er utbetalt, og C2 er antall utestående aksjer. Hvordan beregner du månedlig utbytte? For å beregne månedlig utbytteavkastning, må du dele utbyttet utbetalt i løpet av måneden med aksjens gjennomsnittskurs i … Les mer

Utbytte: Hva de er og hvordan de fungerer

Utbytte: Hva de er og hvordan de fungerer Hvorfor betaler aksjer utbytte? Utbytte er en måte for et selskap å dele overskuddet med sine aksjonærer. Når et selskap tjener overskudd, kan det enten reinvestere pengene tilbake i virksomheten, eller det kan dele ut noe av det til aksjonærene i form av utbytte. For aksjonærer er … Les mer

Hva er kumulativ foretrukket aksje?

Kumulativ foretrukket aksje er en type foretrukket aksje som hvis selskapet går glipp av en utbyttebetaling, er det nødvendig å gjøre opp for den tapte utbyttebetalingen før den kan foreta utbytteutbetalinger til innehavere av sine ordinære aksjer. Vokser foretrukket utbytte? Foretrukket utbytte kan vokse, men det er de ikke forpliktet til. Selskapets styre erklærer utbyttet, … Les mer

Registreringsdato

En registreringsdato er den datoen et selskaps aksjonærer er registrert i aksjonærregisteret. Denne datoen brukes til å bestemme hvilke aksjonærer som er berettiget til å motta utbytte. En aksjonær må være i selskapets register på registreringsdatoen for å motta utbyttet. Registreringsdatoen er vanligvis to virkedager før datoen for aksjonærmøtet hvor utbyttet godkjennes. For eksempel, hvis … Les mer

Produsert Betalingsdefinisjon

En produsert betalingsdefinisjon er en type utbytteaksjer der utbyttet ikke utbetales kontant, men i stedet brukes til å kjøpe ytterligere aksjer av selskapets aksjer. Dette kan være et attraktivt alternativ for investorer som ønsker å reinvestere utbyttet, da det lar dem kjøpe flere aksjer uten å måtte betale noen ekstra avgifter. Er en repo en … Les mer

Forfallsregning

En forfallen regning er et formelt dokument som utstedes av en megler-forhandler for å varsle kjøperen om et verdipapir om at utbytte, rentebetaling eller annen fordeling skylder dem. Forfallsvekselen utstedes vanligvis når kjøperen av et verdipapir ikke har riktig kontostatus for å motta utbytte, rentebetaling eller annen utdeling. Den forfalte regning vil angi datoen da … Les mer