Hva er et rentefrit utbytte?

Et fritatt renteutbytte er en type utbytte som er fritatt for føderal inntektsskatt. Fritatt renteutbytte betales vanligvis av verdipapirfond som investerer i skattefrie obligasjoner. Når et fond betaler et fritatt renteutbytte, er ikke utbyttet underlagt føderal inntektsskatt, men det kan være underlagt statlige og lokale skatter. Teller skattefritt utbytte som inntekt? Svaret på dette spørsmålet … Les mer

Regnskapskonvensjon

En regnskapskonvensjon er en standard måte å registrere og rapportere finansiell informasjon på. Hovedtypene for regnskapskonvensjoner er generelt aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP), internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og bransjespesifikke standarder. Hva er de 14 konseptene for regnskap? 1. Regnskap er prosessen med å registrere, klassifisere og oppsummere finansielle transaksjoner for å gi informasjon som er … Les mer