Hva er et ikke-opptjent lån?

Et ikke-opptjent lån er et lån der det ikke påløper renter fordi låntakeren ikke betaler eller ikke forventes å betale. Ikke-opptjente lån kalles noen ganger "misligholdte lån". Er påløpte renter en eiendel eller forpliktelse? Ja, påløpte renter er en forpliktelse. Dette er fordi det er rentene som er opptjent, men som ennå ikke er betalt. Hva er påløpte lånerenter? Påløpte lånerenter er renter som er opptjent, men ennå ikke betalt. Det representerer mengden renter som har akkumulert på et lån siden siste rentebetaling ble utført.

Hva er en PCD-eiendel? En PCD-eiendel er et lån som har blitt verdipapirisert av en pool av gjeldsforpliktelser (CDO). Lånene i bassenget er vanligvis fra en rekke långivere, inkludert banker, kredittforeninger og finansselskaper. Poolen selges deretter til investorer i form av obligasjoner. Obligasjonene er dekket av innbetalingene på lånene i poolen. Når kan et lån tilbakeføres til opptjening? Et lån kan tilbakeføres til opptjeningsstatus når låntaker har betalt full hovedstol og renter på lånet. Hva betyr opptjeningslån? Med opptjeningslån menes et lån hvor det påløper renter på den ubetalte hovedstolen.