Hva er et budsjett?

Begrepet budsjett refererer til settet med prognoser og ressurser som et selskap har. Regnskapsbudsjettet i seg selv er selskapets prognose for å møte sine utgifter og betalinger og forutsi fremtiden basert på oppnådde økonomiske resultater og deres kontantstrømmer. Innen denne definisjonen av budsjett er den økonomiske kontrollen eller kostnadskontroll av selskapet for å organisere all sin virksomhet og eiendeler.

Gjennom budsjettet har den Selskapet du vil være i stand til å definere hva forventningene dine er for fremtiden, og du vil sette deg nye mål å oppnå. Derfor er en av egenskapene til budsjettet at de alltid må være basert på de økonomiske transaksjonene som er oppnådd det siste regnskapsåret.

Derfor er målet med regnskapsbudsjettet å foreta en kvalitativ og kvantitativ måling av selskapet som målene som er satt for å skaffe ressurser til de utførte aktivitetene.