Hva er et budsjett?

Begrepet budsjett refererer til settet med prognoser og ressurser som et selskap har. Regnskapsbudsjettet i seg selv er selskapets prognose for å møte sine utgifter og betalinger og forutsi fremtiden basert på oppnådde økonomiske resultater og deres kontantstrømmer. Innen denne definisjonen av budsjett er den økonomiske kontrollen eller kostnadskontroll av selskapet for å organisere all … Les mer

Kategorier B