Hva er et brolån og hvordan fungerer det, med eksempel

Hva er et brolån og hvordan fungerer det?

Brolån er midlertidige lån som brukes til å bygge bro mellom to finansielle transaksjoner. For eksempel kan et brolån brukes til å skaffe finansiering til en ny virksomhet før virksomheten har generert nok inntekter til å kvalifisere for et tradisjonelt banklån. Hva er ulempene med et brolån? Det er noen potensielle ulemper ved å bygge brolån som låntakere bør være klar over før de tar opp denne typen finansiering. For det første har brolån vanligvis høyere rente enn mer tradisjonelle finansieringsformer, slik at de månedlige utbetalingene kan være høyere. I tillegg, hvis eiendommen som lånet er sikret med ikke stiger i verdi eller selges for mindre enn den utestående saldoen på lånet, kan låntakeren være ansvarlig for å betale differansen. Til slutt er brolån vanligvis kortsiktige finansieringsalternativer, så låntakere må finne en annen finansieringskilde når lånet er nedbetalt.

Hva er de tre hovedtypene av broer?

1. Hengebroer – disse bruene har kabler hengt opp i tårn, og dekket (delen du kjører på) henges fra kablene.
2. Stagbroer - disse bruene har kabler koblet til tårn, men dekket støttes direkte av kablene.
3. Buebroer - disse broene har et dekk støttet av en bue (eller flere buer) som spenner over elven. Hva er hensikten med bridge? Formålet med brolån er å gi midlertidig finansiering for en privatperson eller bedrift inntil permanent finansiering kan oppnås. Brolån brukes vanligvis til å kjøpe eiendom eller andre dyre ting, for eksempel et nytt hjem eller en ny bil.

Hvorfor bruker selskaper brolån?

Bedrifter bruker brolån av en rekke årsaker, men den vanligste årsaken er å bygge bro mellom to finansieringsrunder. For eksempel, hvis et selskap prøver å skaffe $10 millioner i en serie B-finansieringsrunde, men bare har $6 millioner forpliktet, kan selskapet bruke et brolån for å dekke underskuddet på $4 millioner.

Andre grunner til at selskaper bruker brolån inkluderer:

-For å kjøpe tid: Hvis et selskap står overfor en kontantklemme og trenger en rask tilførsel av kontanter, kan et brolån gi midlene som trengs for å få selskapet til å rydde opp. over til det kan sikre mer langsiktig finansiering.

-For å finansiere en ny satsing: Hvis et selskap lanserer et nytt produkt eller en tjeneste, kan det bruke et brolån for å finansiere de første kostnadene for å få satsingen i gang.

-For å utnytte mulighetene: Hvis et selskap ser en mulighet som det ønsker å dra nytte av, men ikke har penger på hånden til å gjøre det, kan et brolån gi den nødvendige finansieringen.

Hvorfor brolån er så nyttige for kommersielle eiendommer?

Brolån er kortsiktige lån som typisk brukes til å finansiere kjøp av ny eiendom før salget av låntakers nåværende eiendom er fullført. Brolån er nyttige for næringseiendommer fordi de kan gi kapitalen som trengs for å kjøpe en ny eiendom raskt, før salget av låntakerens nåværende eiendom er sluttført. Dette kan være spesielt nyttig når markedet beveger seg raskt og låntakeren må handle raskt for å dra nytte av en ny mulighet.