Forstå flaskehalser

En flaskehals er et punkt i en prosess der flyten av materialer eller informasjon er begrenset. I en produksjonssetting kan en flaskehals være forårsaket av mangel på råvarer, en maskin som ikke kjører med full kapasitet, eller en blokkering i produksjonslinjen. I en forsyningskjede kan en flaskehals være forårsaket av en leverandør som ikke er … Les mer

Hva er et børsnotert selskap?

Et børsnotert selskap er et selskap som er notert på en børs. Dette betyr at aksjer i selskapet kan kjøpes og selges av publikum. Børsnoterte selskaper er vanligvis store, veletablerte virksomheter. De er regulert av børsen og må oppfylle visse krav, som å publisere regelmessige økonomiske rapporter. Hva er de 14 tegnsettingstegnene i engelsk grammatikk? … Les mer