Hva er et andelslag?

Et kooperativ er et samfunn dannet av et sett med partnere, produsenter eller selgere som kommer sammen for å oppnå det samme målet i hva som er den samme økonomiske aktiviteten. Samarbeidskonseptet inkluderer alle medlemmene i foreningen som går sammen i samme retning for å få mest mulig ut av det. Videre innebærer den sanne betydningen av kooperativet at prinsippet som denne institusjonen skal styres etter, er gjensidig hjelp.

På den annen side er et av kjennetegnene ved kooperativer at eierskapet til enheten eller Selskapet det forblir i hendene på samfunnet, av en gruppe partnere som må prøve å handle sammen, til fordel for alle og ha muligheten til å stemme individuelt.

Typer kooperativer

Uansett hva kooperativene er, må avgjørelsene verdsettes og aksepteres av hvert av medlemmene, og hovedforpliktelsen er å tilby kvalitetsservice. Når det er sagt, avhengig av hvilken aktivitet de er engasjert i, er det forskjellige typer kooperativer som er klassifisert som følger:


  • Tilknyttede arbeidskooperativer
  • Sparing eller kredittkooperativer
  • Forbruker- og brukerkooperativer
  • Sosiale kooperativer
  • Turistkooperativer
  • Andelslag for landbruks-, husdyr- eller fisketjenester