Hva er en sponsor?

Begrepet sponsor eller sponsor refererer til en organisasjon eller person som sponser, støtter eller finansierer et prosjekt eller aktivitet, vanligvis for kommersielle og reklameformål. Ordet kommer fra engelsk, og dette kommer igjen fra Latin sponsor, som betyr 'garantist'. Når Castilianized brukes også begrepet sponsor.

Sponsing antar en markedsføringsstrategi fokusert på å fremme en organisasjon. Generelt er det veldig ofte å sponsere aktiviteter med viss sosial anerkjennelse og stor populær aksept.

Blant de mest anerkjente eksemplene på sponsorer er fremfor alt sponsing av fotballagskjorter eller sportsbegivenheter, musikkfestivaler eller arrangementer med en viss sosial relevans. I tilfelle Real Madrid har det Fly Emirates-sponsoren på skjorten.

Hva er sponsing?

Det som søkes med sponsing er at brukerne kobler et merke med en spesifikk verdi. Som et resultat av denne ideeforeningen vil sponsingsfirmaet kunne få en lønnsomhet økonomisk, siden det er en annen annonseringsstrategi.

En sponsor eller sponsor kan være en institusjon, selskap eller person. Med sponsing av visse aktiviteter oppnår den aktuelle organisasjonen skape et positivt merke image, som for eksempel er det som skjer når et firma sponser et veldedighetsløp eller en veldedighetsfest.

Noen ganger er begrepet sponsor ofte forvekslet med lånere eller filantroper, men de har ingenting å gjøre med det. Beskytteren er vanligvis en person med en viktig kjøpekraft som velger å finansiere et prosjekt som en utstilling av malerier uten å prøve å oppnå økonomisk fordel, bare en sosial anerkjennelse, mens filantropen er en med stor formue som gir en del til en sak som etterforskning av en sykdom, uten lengter etter økonomisk avkastning.