Hva er en sjekk å bestille og hva brukes den til?

Du har kanskje hørt om sjekker på bestilling, da de er veldig vanlige når disse dokumentene blir forstyrret. En sjekk å bestille er det dokumentet som kan godkjennes til en tredje person slik at det kan innløses.

For at dette skal fungere, må det foreligge en skriftlig erklæring med underskrift og samtykke fra denne handlingen i det samme dokumentet som overføres. I tilfelle dokumentet er til transportøren, ville det ikke være nødvendig for autorisasjonen å spesifisere at dokumentet overføres til vedkommende.

Ved å godkjenne en sjekk og å fastsette vilkårene som vi har beskrevet ovenfor, tillater oss at det kan overføres til en annen person med total, enten fysisk eller juridisk person. Normalt er det godkjent som indikerer i en del av tittelen (bak, etter plass) at samleretten overføres til en slik person, denne personen er den eneste som kan bruke tittelen.

For å nevne noen kjennetegn ved dette dokumentet, fremhever vi:

  • Dokumentet eller sjekken kan brukes som betalingsmiddel for visse gjeld som var under behandling.
  • Mengden av dinero som er lovet på sjekken, kan trekkes ut for å bli utbetalt eller kan også settes inn på en bankkonto. Å kombinere begge alternativene er også mulig.
  • Åpenbart, for å innløse denne sjekken, er det nødvendig å identifisere oss som personen som er angitt i dokumentet. For å gjøre dette må vi identifisere oss med et offisielt dokument eller fra den aktuelle finansinstitusjonen.