Hva er en planadministrator?

En planadministrator er personen eller organisasjonen valgt av pensjonsplansponsoren til å drive den daglige driften av planen. Administratoren er ansvarlig for å sikre at planen er i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter, og at planens eiendeler forvaltes på riktig måte. Administratoren håndterer også oppgaver som å registrere nye deltakere, behandle fordelskrav og føre planoppføringer.

Hvem er min autoriserte planadministrator? Svaret på dette spørsmålet avhenger av den aktuelle pensjonsordningen. Generelt er planadministratoren individet eller enheten som er ansvarlig for å administrere den daglige driften av planen, inkludert å administrere fordeler og overholde gjeldende lover og forskrifter. Planadministratoren kan utpekes i plandokumentene, eller kan utpekes av plansponsoren (arbeidsgiveren eller annen enhet som har etablert planen). I noen tilfeller kan planadministratoren være en tjenesteleverandør som er kontrakt med plansponsoren. Hvis du er usikker på hvem planens administrator er, bør du kontakte din arbeidsgiver eller plansponsoren. Hvem administrerer pensjonsordningen? Pensjonsplanen administreres av selskapets personalavdeling. Hva er de to typene pensjonsordninger? Det finnes to typer pensjonsordninger i Storbritannia: State Pension og arbeidsplasspensjoner. Statens pensjon er en statlig drevet ordning, mens arbeidsplasspensjoner settes opp av arbeidsgivere.

Hva er forskjellen mellom plansponsor og planadministrator? Plansponsoren er arbeidsgiveren som oppretter og vedlikeholder pensjonsordningen. Planadministratoren er personen eller enheten som er ansvarlig for å forvalte planen og sørge for at den fungerer i samsvar med loven. Plansponsor kan også være planadministrator, men det er ikke nødvendig.

Hva er to typer pensjonsordninger?

1. Ytelsesbaserte pensjonsordninger
2. Innskuddsbaserte pensjonsordninger