Hva er en omløpsmiddel?

Omløpsmidler, også kalt omløpsmidler, anses å være noen likvide eiendeler eid av virksomheten før utgangen av hvert år, eller noe av eiendeler som kan konverteres til penger de neste 12 månedene.

For alt dette anses de å være kortsiktige omløpsmidler, og settet deres vil være omtrent som alle pengene som et selskap må bruke når som helst det vil. I Generell regnskapsplan omløpsmidler er atskilt og anleggsmidler som fokuserer på eiendeler som ikke tilbyr likviditet, eller de gir det lang sikt.

Eksempler på omløpsmidler

Vi kan finne noen eksempler på omløpsmidler:

  • Lager eller lager
  • Treasury og kontanter
  • Gjeld fordring på mindre enn 12 måneder
  • Finansielle investeringer (amortisert på mindre enn 12 måneder)