Hva er et gjeldsinstrument?

Et gjeldsinstrument er en papir- eller elektronisk forpliktelse som gjør det mulig for den utstedende parten å skaffe midler (det vil si å skaffe finansiering) med løftet om å tilbakebetale det lånte beløpet i en tid som ble fastsatt i en tidligere avtale.

Blant de mest populære gjeldsinstrumentene er sedler, obligasjoner, gjeld eller til og med, et boliglån er hjertet, et gjeldsinstrument. Denne typen instrument gjør det mulig for de ulike markedsagentene å overføre eierskapet til disse gjeldsforpliktelsene fra den ene parten til den andre.

Man kan snakke om to typer gjeldsinstrumenter avhengig av varighet.

Kortsiktige gjeldsinstrumenter

Fra et personlig økonomisk perspektiv inkluderer kortsiktige gjeldsinstrumenter for eksempel kredittkort, personlige lån eller finansiering for å kunne anskaffe en vare eller en tjeneste hvis tilbakebetaling må gjøres på mindre enn 12 måneder.

Hvis vi snakker om perspektivet til bedriftsøkonomiDisse typer kortsiktige gjeldsinstrumenter kommer i form av revolverende kredittlinjer eller statsobligasjoner.

Langsiktige gjeldsinstrumenter

I likhet med de forrige kan disse analyseres fra to perspektiver.

I privatøkonomi er det vanligste pantelån eller et lån til å betale for en bil. For selskaper kommer denne typen gjeldsinstrumenter i form av bedriftsgjeld, som brukes til å finansiere for eksempel vekst og utvidelse av et selskap, og som gjenspeiles i balansen til det samme.