Hva er en kryssrentetransaksjon?

En krysskurstransaksjon er en valutatransaksjon der valutaparet som handles ikke inkluderer investorens innenlandske valuta. For eksempel, hvis en investor fra USA ønsket å handle japanske yen (JPY) for britiske pund (GBP), vil dette bli ansett som en krysskurstransaksjon, siden USD ikke er en av valutaene som handles.

Hva er forward cross rate?

Terminkrysskursen er kursen som en valuta veksles med til en annen valuta på et fremtidig tidspunkt, etter justering for rentedifferanser. Rentedifferansen er forskjellen mellom rentene til de to valutaene som er involvert i transaksjonen. Terminkryssrenten brukes for å sikre seg mot valutarisiko, eller for å utnytte rentedifferanser.

Hva er valutabasis?

Kryssvalutabasis er kursforskjellen mellom to valutaer, vanligvis uttrykt som en årlig prosentandel. Grunnlaget brukes til å hjelpe investorer med å sikre sin valutaeksponering og til å spekulere i fremtidige valutabevegelser.

Grunnlaget er kursdifferansen mellom de to valutaene etter justering for rentedifferansen. Hvis for eksempel EUR/USD-kursen er 1,20 og rentedifferansen er 2 %, vil valutabasisen være -2 %.

Et negativt grunnlag indikerer at euro er dyrt i forhold til dollar, mens et positivt grunnlag indikerer at euro er billig i forhold til dollar. Størrelsen på grunnlaget kan også brukes til å måle markedets forventninger til fremtidige rentedifferanser.

Kryssvalutagrunnlaget kan påvirkes av en rekke faktorer, inkludert endringer i renter, endringer i den relative verdien av de to valutaene og endringer i global risikoappetitt.

Hva er krysshastighetskonsistens?

En krysskurs er vekslingskursen mellom to valutaer, som begge ikke er den offisielle valutaen i landet der valutakursen er gitt. For eksempel er valutakursen mellom amerikanske dollar og britiske pund en krysskurs i USA, siden verken dollaren eller pundet er den offisielle valutaen i USA.

Kryssfrekvenskonsistens er prinsippet om at en kryssrate skal være lik produktet av de to relevante enkeltratene. For eksempel, hvis valutakursen mellom amerikanske dollar og britiske pund er $1,50/£, og valutakursen mellom britiske pund og japanske yen er ¥200/£, så krysskursen mellom amerikanske dollar og japanske yen bør være $1,50/¥200, eller $0,0075/¥.

Hva er de 7 viktigste valutaparene?

De syv viktigste valutaparene er:

1. EUR/USD
2. USD/JPY
3. GBP/USD
4. USD/CHF
5. USD/CAD
6. AUD/ USD
7. NZD/USD

Disse valutaparene står for brorparten av all valutahandel og er derfor de mest likvide og mest omsatte valutaparene i verden.

Hvordan løser du kryssrater?

Krysskurser er ganske enkelt vekslingskursene mellom to valutaer, der det heller ikke er amerikanske dollar. For å beregne en krysskurs, må du vite valutakursen mellom amerikanske dollar og hver av valutaene som er involvert i krysskursen. Hvis du for eksempel ønsker å beregne krysskursen mellom det britiske pundet og den japanske yenen, må du vite valutakursen mellom den amerikanske dollaren og det britiske pundet, samt valutakursen mellom den amerikanske dollaren og den japanske yen. Når du har disse to ratene, kan du bruke en enkel ligning for å beregne kryssraten. Ligningen er:

Krysskurs = (Vekselkurs for amerikanske dollar for valuta 1 / Valutakurs for amerikanske dollar for valuta 2) x Valuta 2 Valutakurs for valuta 1

Så ved å bruke eksempelet ovenfor, krysskursen mellom det britiske pundet og den japanske yenen vil bli beregnet som følger:

Krysskurs = (1,50 / 0,01) x 120,00 = 18 000,00

Dette betyr at med gjeldende valutakurser er ett britisk pund verdt 18 000 japansk yen.