Hva er en skyldner?

En skyldner er den fysiske eller juridiske personen som obligatorisk må svare på betaling av en gjeld. I tillegg forstås det med skyldner at en person frivillig forpliktet seg gjennom anskaffelse av en vare eller tjeneste for å betale en gjeld.

I følge gjeldebegrepet skal alle skyldnere svare på et kreditor og i tilfelle den ikke overholder den etablerte kontrakten eller gjeldende forskrifter til enhver tid, kan kreditor saksøke skyldneren dersom han ikke er ansvarlig for sine forpliktelser.

På den annen side er det flere typer skyldnere, og deres klassifisering er basert på gjeldens egenskaper og vilkårene som er fastsatt for betaling:

  • Fellesskap og flere skyldnere: på grunn av juridiske forhold eller på grunn av gjeldens løpetid, kan denne typen skyldner bli pålagt å overholde betalingen
  • Pantelåner: i dette tilfellet står skyldneren overfor en finansinstitusjon
  • Insolvent debitor: er en som åpenbart erklærer at han ikke kan møte gjeld som ervervet