Hva er en ikke-forstyrrelsesklausul?

En ikke-forstyrrelsesklausul er en klausul i en kontrakt som sier at den ene parten ikke vil bli forstyrret eller avbrutt av den andre parten. Denne klausulen brukes ofte i leiekontrakter og andre kontrakter der den ene parten har en egeninteresse i eiendommen eller situasjonen og ikke ønsker å bli forstyrret av den andre parten. Hva … Les mer