Hva er en hendelsesstudie?

En hendelsesstudie er en type analyse som måler effekten av en hendelse på prisen på et verdipapir. Hendelsesstudier brukes av investorer og analytikere for å måle effekten av ting som resultatkunngjøringer, fusjoner og oppkjøp og andre viktige hendelser på aksjekursene.

Hendelsesstudier involverer vanligvis å analysere en aksjes pris før og etter at en hendelse inntreffer. Forskjellen mellom de to prisene sammenlignes deretter med en markedsreferanse, for eksempel S&P 500, for å se om det er en statistisk signifikant effekt.

Det finnes en rekke forskjellige måter å måle effekten av en hendelse på en aksjekurs, men den vanligste metoden er å beregne den unormale avkastningen. Den unormale avkastningen er forskjellen mellom forventet avkastning på en aksje og den faktiske avkastningen.

For eksempel, hvis en aksje forventes å returnere 5 % i løpet av et år, men den faktisk gir 10 %, vil den unormale avkastningen være 5 %. Hendelsesstudier kan brukes til å måle unormal avkastning for en bestemt aksje rundt tidspunktet for en hendelse.

Hvis den unormale avkastningen er positiv, betyr det at aksjen gikk bedre enn markedet etter at hendelsen inntraff. Hvis den unormale avkastningen er negativ, betyr det at aksjen presterte dårligere enn markedet.

Hendelsesstudier er et nyttig verktøy for investorer og analytikere fordi de kan bidra til å identifisere aksjer som kan bli påvirket av en bestemt hendelse. De kan også brukes til å måle effekten av en hendelse på en aksjekurs.

Hvorfor er hendelsesforskning viktig?

Eventforskning er viktig fordi den kan gi innsikt i hvordan investorer reagerer på ulike typer hendelser, og denne informasjonen kan brukes til å ta investeringsbeslutninger. For eksempel, hvis du vet at investorer har en tendens til å selge aksjer etter at et selskap kunngjør permitteringer, kan du unngå å investere i det selskapet. Eller, hvis du vet at investorer har en tendens til å kjøpe aksjer etter at et selskap kunngjør et nytt produkt, kan det være lurt å kjøpe den aksjen. Eventforskning kan også hjelpe deg å forstå hvorfor visse hendelser skjer, og denne informasjonen kan brukes til å ta investeringsbeslutninger. Hvis du for eksempel vet at et selskaps aksjekurs vanligvis går opp etter at det annonserer et nytt produkt, kan det være lurt å investere i det selskapet. Hvem skapte metodikk for hendelsesstudier? Begivenhetsstudiemetodikken ble opprettet av University of Chicago-professorene Eugene Fama og Merton Miller på 1960-tallet.

Hva er de 5 komponentene som utgjør et vurderingsverktøy?

De 5 komponentene som utgjør et vurderingsverktøy er:

1. Evnen til å identifisere formålet med vurderingen.

2. Evnen til å identifisere målpopulasjonen.

3. Evnen til å utvikle vurderingsspørsmål som er klare, konsise og i tråd med vurderingsformålet.

4. Evnen til å velge et passende vurderingsformat.

5. Evnen til å administrere vurderingen og samle inn data.

Hva er de tre hovedtypene hendelser?

1. Tekniske hendelser: Dette er hendelser som kan kvantifiseres og analyseres ved hjelp av tekniske indikatorer og diagrammønstre. Tekniske hendelser kan inkludere ting som glidende gjennomsnittsoverganger, breakout-mønstre og prisreversering.

2. Grunnleggende hendelser: Dette er hendelser som kan påvirke den underliggende verdien av et verdipapir. Grunnleggende hendelser kan inkludere ting som inntektsmeldinger, økonomiske data og naturkatastrofer.

3. Sentimenthendelser: Dette er hendelser som kan påvirke investorsentimentet. Sentimenthendelser kan inkludere ting som analytikeroppgraderinger/nedgraderinger, medieoverskrifter og innsidekjøp/salg.

Hva er to typer hendelsesovervåkingsverktøy?

Det finnes to typer hendelsesovervåkingsverktøy:

1. Grunnleggende analyseverktøy: Disse verktøyene hjelper deg med å analysere et selskaps økonomi, inkludert dets balanse, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling.

2. Tekniske analyseverktøy: Disse verktøyene hjelper deg med å analysere et selskaps aksjekursbevegelser.