Hva er en hendelsesstudie?

En hendelsesstudie er en type analyse som måler effekten av en hendelse på prisen på et verdipapir. Hendelsesstudier brukes av investorer og analytikere for å måle effekten av ting som resultatkunngjøringer, fusjoner og oppkjøp og andre viktige hendelser på aksjekursene. Hendelsesstudier involverer vanligvis å analysere en aksjes pris før og etter at en hendelse inntreffer. … Les mer

Uopptjente inntekter

Uopptjent inntekt er inntekt som er mottatt av et selskap, men som ennå ikke er opptjent. Denne typen inntekter balanseføres som en forpliktelse inntil varene eller tjenestene er levert, hvoretter den inntektsføres i resultatregnskapet. Uopptjente inntekter mottas ofte i forkant av levering, for eksempel når en kunde betaler for en vare eller tjeneste som skal … Les mer

Hva er samlebåndet?

Monteringslinjen, eller produksjonslinjen, danner grunnlaget for kjedeproduksjonssystemet. Det er et system der produksjonsprosessen prøver å optimalisere kostnadene, minimere bortkastet tid og fremme maksimal spesialisering av arbeidere og arbeidsdeling. Dermed utfører hver arbeider på samlebåndet en spesifikk operasjon på det pågående produktet, som deretter sendes videre til neste arbeider, og så videre, til enden av samlebåndet … Les mer

Kategorier M