Hva er en gjenforsikring?

Gjenforsikring er kontrakten som er signert av en reassurandør i henhold til en kontrakt som er undertegnet av et forsikringsselskap, og antar en del av risikoen det medfører. På denne måten, alt som kan forverres En viss forsikring vil bli fordelt mellom begge selskapene (forsikringsselskapet og gjenforsikrings selskapet).

Gjenforsikring gjør det mulig å tilby større tillit og støtte til forsikringsselskaper, som koster mye mindre enn Selskapet forsikringsselskap og kunde.

Hvorfor sies det at alle vinner gjenforsikring?

Som vi har antydet, hjelper gjenforsikring både klienten og forsikringsselskapet. Gjenforsikrings selskaper, på den ene siden, kan finne en markeds nisje; på den annen side vil forsikringsselskapene kunne tilby mer attraktive produkter og med vilkår som bidrar til å selge mer. I midten er klienten eller den forsikrede som vil ha bedre forhold ved ikke å ha så mye press fra forsikringsselskapet.

Forsikringsselskapet vil bli beskyttet av hjelpen fra gjenforsikrings selskapet, og unngå at store risikoer blir satt inn og at de bærer dem alene. Av denne grunn vil kostnadene å betale og derfor vilkårene som tilbys oss være optimale på det nivået vi ser etter.

Disse typer selskaper finansierer og hjelper forsikringsselskapene til å dra fordel av seg selv og de to parter det hjelper, likt. Forretningsmodellene deres har fungert perfekt i land som Tyskland eller Frankrike.

Typer gjenforsikring

Den kan klassifiseres i henhold til to faktorer: forpliktelsen og risikoen.

Typer gjenforsikring i henhold til forpliktelse

  • Obligatorisk: Risikoen som antas er etablert i en spesifikk kontrakt
  • Valgfritt: Det er ingen kontrakt, og risikoen er angitt individuelt
  • Obligatorisk valgfri blanding: Kontrakten kan være valgfri for den ene parten (gjenforsikret) og obligatorisk for den andre (gjenforsikringen)

Typer gjenforsikring etter risiko

  • Kvote del: Reassurandøren deltar i henhold til en fast prosentandel i risikoen etablert i kontrakten
  • Overskudd: Andel av deltakelse varierer i henhold til risiko
  • Overskudds tap: reassurandøren deltar når krav overstiger et forhåndsbestemt beløp