Hva er den faste kontrakten?

Den faste kontrakten er trolig den vanligste typen kontrakt som eksisterer i dag. Begrepet ubestemt kontrakt refererer til kontraktsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver etablert uten tidsbegrensninger; det vil si uten at levering av tjenester har en utløpsdato.

Formaliseringen av den ubestemte arbeidsavtalen kan være muntlig eller skriftlig, og innholdet vil bli kommunisert til Statens arbeidsformidling innen en periode på ti dager.

Typer fast kontrakt

Nå som vi vet hva en ubestemt kontrakt er, er det verdt å kjenne de to modalitetene vi kan finne i dybden. Selv om disse typer ubestemt kontrakt har den samme fellesnevneren - stabilt arbeid til en av de to partene opphever kontrakten - presenterer hver av dem sine særegenheter:

  • Vanlig ubestemt kontrakt: Det er en type ubestemt kontrakt som er inngått uten å fastsette frister. Dette kan gjøres på heltid eller deltid
  • Diskontinuerlig permanent ubestemt kontrakt: Selv om det fremdeles er en vanlig ubestemt kontrakt, er det kontraktsfestet diskontinuerlige faste kontrakter for å utføre stabile, men intermitterende jobber over tid. Dette er tilfelle av sesong jobber og turistsektoren

Ubestemt arbeidskontrakt