Hva er en midlertidig kontrakt?

Begrepet midlertidig kontrakt refererer til ansettelsesforholdet som er etablert mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren for å utføre en aktivitet i bytte mot lønn i en spesifisert tid.

Avhengig av timene de inkluderer, kan vi finne midlertidige heltidskontrakter, hvis du jobber 40 timer i uken, eller midlertidige deltidskontrakter hvis de har færre timer.

Midlertidige kontrakter blir faste kontrakter hvis personen i løpet av 30 måneder har jobbet i mer enn 24 måneder med 2 eller mer enn 2 midlertidige kontrakter. I tillegg har midlertidige kontrakter en etterlønn på 12 dager i lønn per utført år.

Typer midlertidig kontrakt

Avhengig av kontraktens art, er det forskjellige typer midlertidige kontrakter:

  • Kontrakter for arbeid og service: De har en begrenset, men ikke bestemt begrensning, siden de vil bli utvidet til det er nødvendig. I alle fall kan de ikke vare mer enn 3 år, som kan utvides i ett år til hvis tariffavtalen tillater det.
  • Eventuelle kontrakter på grunn av produksjonsforhold: de blir utført for å dekke spesifikke situasjoner som for mange oppgaver til bestemte tidspunkter. Kontrakten kan ikke vare mer enn 6 måneder i løpet av en 12-periode.
  • Midlertidig kontrakt: kontrakten vil være i kraft til personen som hadde jobben, kommer tilbake.

Kjenn all informasjon om midlertidig kontrakt og egenskapene den besitter.