Hva er kausjon?

Kausjons- eller kausjonsforsikringen er garantien som gis når noe er avtalt for å bekrefte en forpliktelse eller oppfyllelse av et løfte.

Hovedmålet med nevnte forsikring er å sikre at forpliktelsene som tidligere er avtalt vil bli oppfylt i et gitt service. I tilfelle dette ikke skjer og blir krenket, vil garantien ta en del av det, og offeret (eller den som har stolt på avtalen) kan ikke bli skadet av det, i den grad det er mulig.

Det er et verktøy som brukes i befatning, mandater og avtaler mellom mennesker, reduserer risikoen for manglende overholdelse og opprettholder en garanti mot eventuell beredskap.

Naturen som forsvarer kausjonen er av umiddelbar tilgjengelighet, slik at den berørte parten kan kompensere seg selv i tilfelle denne forsikringen aktiveres.

Typer av kausjon

Kausjonen kan gis på forskjellige måter, så vi skal diskutere hvilke typer kausjon vi kan finne:

  • Penger. Det er den vanligste der et pengebeløp blir levert eller lagringsområde tilgjengelig når et av vilkårene i kontrakten som dekket kausjonen ikke samsvarer med det som ble avtalt.
  • Påtegningen. I dette tilfellet vil det være en person som svarer i tilfelle det er en del av kontrakten som er brutt. En slik person kan ha et fast eller tidsbegrenset ansvar, som fastslått.
  • Kausjonsforsikring. Det er en kontrakt inngått av forsikringsselskapet der den berørte parten blir kompensert i tilfelle avvik. Beløpet vil bli justert avhengig av grensene for kontrakten og hva som er lovfestet.