Hva er en garanti?

En garanti er en kontrakt hvorved det etableres en ensidig solidaritetsforpliktelse som en person vil tjene på å betale forpliktelser. Derfor, i en hvilken som helst bankgaranti, vil hoveddeltakerne i garantikontrakten være tre: personen som ber om støtten, den skyldner; derimot personen som gir slik hjelp, garantisten; og på den annen side den som nyter godt av garantien når den garanterte ikke oppfyller sine forpliktelser.

Cómo fungerer som en bankgaranti

Målet med en garanti er at den som er i gjeld er forberedt på å svare på forpliktelser. Derfor blir det vanligvis bedt om å godkjenne som sådan gjennom det vi kjenner som en låne.

En av de mest utestående egenskapene til en garanti er at det er satt en bestemt tidsperiode for skyldneren å returnere de lånte pengene. Denne gangen og tildelingen av selve påtegningen vil avhenge direkte av studien til vedkommende, for å vite fremfor alt om personen er forberedt på å betale lånet, og om det er en garanti for at de overholder de fastsatte fristene.

All informasjon om garantier