Hva er en garanti?

En garanti er en kontrakt hvorved det etableres en ensidig solidaritetsforpliktelse som en person vil tjene på å betale forpliktelser. Derfor, i en hvilken som helst bankgaranti, vil hoveddeltakerne i garantikontrakten være tre: personen som ber om støtten, den skyldner; derimot personen som gir slik hjelp, garantisten; og på den annen side den som nyter … Les mer

Kategorier A