Hva er en distributør?

I dag er en distributør en av de økonomiske aktørene som vanligvis har nok kraft innen kommersialisering av produkter. Distributøren er vanligvis et selskap som fungerer som mellommann, og som kjøper varer eller tjenester for å kunne tilby det til andre selskaper og disse til den endelige forbrukeren (de kan også markedsføre til den endelige produsenten). Distributøren er formidleren som har den sentrale rollen, før grossist og etter detaljhandel.

Forhandleren må ta hensyn til blant annet lager som opprettholdes, samt ha god ledelse av administrasjonen av virksomheten, samt salget.

Det er også viktig å merke seg at de fleste distributører har avtaler med en bestemt produsent (for eksempel at de bare kan selge produktene de produserer til dem), noe som begrenser salget av disse produktene til konkurrentene. Slik sett vil distributøren ha et visst "privilegium" så lenge vilkårene i kontrakten de har avtalt er oppfylt.

Typer distributører

Til slutt må vi snakke om forskjellige typer distributører:

  • Matdistributører. De er de mest kjente, ettersom de setter viktige selskaper i matvaresektoren i kontakt med sluttkunder. For disse selskapene er distributører den enkleste måten å nå sitt endelige publikum, som har nådd enighet om å etablere sine produkter på tribunen.
  • Teknologidistributører. De har ansvaret for å distribuere IKT-ressursene som er nødvendige for å utvikle smarte byer og effektive selskaper.
  • Distributører i industrien. Alle produktene eller tjenestene som er nødvendige for å gjennomføre produksjonsprosessen, både infrastruktur og produkter.
  • Blant andre.