Hva er elektronisk ytelsesoverføring (EBT)?

US Department of Agriculture (USDA) definerer Electronic Benefits Transfer (EBT) som "et system som lar statlige velferdsavdelinger utstede fordeler via et magnetstripekort, som ligner på et kreditt- eller debetkort, som mottakere kan bruke til å kjøpe varer på autoriserte detaljbutikker." Med andre ord, EBT er en måte for folk som mottar offentlige fordeler (som matkuponger eller velferdsbetalinger) å få tilgang til disse fordelene elektronisk, ved å bruke et kort som kan sveipes som et kreditt- eller debetkort.

Det er mange fordeler med å bruke EBT, både for mottakere og for offentlige etater som administrerer ytelsene. For mottakere kan EBT gi en mer praktisk og diskret måte å få tilgang til offentlige fordeler på, samt en måte å unngå det potensielle stigmaet knyttet til bruk av papirmatstempler eller velferdssjekker. For offentlige etater kan EBT bidra til å redusere svindel og misbruk, samt spare penger på kostnadene ved å skrive ut og distribuere papirfordelssjekker. Aksepterer Costco EBT? Ja, Costco aksepterer EBT som betalingsmåte. Hva er et EBT-kort for seniorer? Et EBT-kort for seniorer er et kort som lar innehaveren motta fordeler fra myndighetene, for eksempel matkuponger eller kontanthjelp. Kortet kan brukes som et debetkort, og fordelene settes inn på kortet hver måned. Hva betyr EBT-kontanter? EBT-kontanter refererer til mengden penger som en familie eller enkeltperson mottar fra myndighetene i form av en elektronisk fordelsoverføring. Disse pengene brukes vanligvis til å dekke kostnadene for mat og andre nødvendigheter.

Kan du kjøpe klær med EBT i California?

Ja, du kan kjøpe klær med EBT i California. Det er imidlertid noen begrensninger på hvilke typer klær du kan kjøpe. Du kan for eksempel ikke bruke EBT-kortet ditt til å kjøpe klær som anses å være en luksusvare, for eksempel pelsfrakker eller designerklær. Du kan heller ikke bruke EBT-kortet ditt til å kjøpe brukte klær.

Kan jeg bruke EBT-kortet mitt i en annen stat?

Det er noen ting du bør vurdere når du bruker EBT-kortet ditt i en annen stat. Hver stat har sine egne retningslinjer for hvordan du bruker EBT-kort, så det er viktig å være klar over reglene i staten du besøker. I tillegg har noen stater gjensidige avtaler med andre stater, som lar deg bruke EBT-kortet ditt også i disse statene.

Hvis du bruker EBT-kortet ditt i en stat som ikke har en gjensidig avtale, må du sjekke med statens EBT-kontor for å se hvilke retningslinjer de har. Hver stat har forskjellige regler for hva som kan kjøpes med et EBT-kort, så det er viktig å være klar over disse før du reiser.

Generelt vil du kunne bruke EBT-kortet ditt til å kjøpe matvarer i dagligvarebutikker og andre forhandlere som godtar EBT. Det kan imidlertid være noen begrensninger på hvilke typer matvarer du kan kjøpe. For eksempel kan det hende at noen stater ikke tillater deg å bruke EBT-kortet ditt til å kjøpe alkohol eller tobakksprodukter.

Hvis du er usikker på reglene i staten du besøker, er det alltid best å kontakte statens EBT-kontor før du reiser. På denne måten kan du være sikker på at du bruker EBT-kortet ditt på en mest mulig effektiv måte.