Asset Quality Rating

En asset quality rating er et mål på kredittverdigheten til et selskaps eiendeler. Det brukes av långivere for å vurdere risikoen ved å låne ut til et bestemt selskap. Jo høyere kvalitet på eiendelen er, jo mindre risiko tar långiveren. Eiendelskvalitetsvurderingen er basert på en rekke faktorer, inkludert type eiendel, selskapets økonomiske historikk og gjeldende … Les mer

Hva er elektronisk ytelsesoverføring (EBT)?

US Department of Agriculture (USDA) definerer Electronic Benefits Transfer (EBT) som «et system som lar statlige velferdsavdelinger utstede fordeler via et magnetstripekort, som ligner på et kreditt- eller debetkort, som mottakere kan bruke til å kjøpe varer på autoriserte detaljbutikker.» Med andre ord, EBT er en måte for folk som mottar offentlige fordeler (som matkuponger … Les mer