Hva er teknokratiet og hva kjennetegner det?

Teknokrati refererer til en ideologisk, vitenskapelig og rasjonell posisjonering som gjelder noen styresystemer, politikk og økonomisk styring. Denne regjeringsformen er forpliktet til det faktum at problemene og problemstillingene i områdene som vi har nevnt ovenfor skal baseres på kvantifiserbare resultater og rasjonelle målinger i stedet for på subjektive eller ideologiske aspekter som ofte er tilfelle.

Fordeler og ulemper med et teknokratisk system

For at et teknokratisk politisk system skal fungere, må det være eksperter om emnet og teknikere som påtar seg oppgavene med å verifisere at alle funksjoner kan utføres og at disse er målbare og kvantifiserbare, som vi har antydet ovenfor.

Derfor må vi huske på at de ansvarlige menneskene (teknokratene) må være spesialiserte på forskjellige områder, for eksempel: økonomi, demografi, byplanlegging eller offentlig forvaltning, blant mange andre som økonomisk politikk. For at teknokrater skal kunne utøve sin rolle, må det åpenbart være et politisk system og lovgivning som er basert på denne politisk-ideologiske posisjonen.

Når det gjelder poengene til fordel for teknokratiet finner vi:


  • Denne typen system driver populisme og demagogi bort.
  • Teknokraten har en viss makt over politiske flertall, siden de fungerer som rådgivere for herskerne.
  • Det er et politisk system der ingen religion eller totalitarisme reflekteres, noe som kan påvirke myndighetens funksjon.

Når det gjelder de mest negative sidene ved denne tanken, fremhever vi:

  • Det kan være kontrovers fordi det er mer enn én løsning på et bestemt problem, så det er nødvendig at det er visse objektive verdier for å løse problemet.
  • Et system med ulikhet og sosial urettferdighet kan opprettes ved å gi noen individer større betydning enn andre av utdannelsesmessige eller økonomiske årsaker