Hva er byøkonomien?

Begrepet byøkonomi refererer til det vitenskapsområdet som relaterer økonomisk vitenskap og byplanlegging. Den urbane økonomien studerer de økonomiske systemene som produseres i befolkningen for å gjennomføre analyser av de ulike byøkonomiske strategiene og for å kunne oversette den senere til byplanlegging, prosjekter eller programmer av en bestemt offentlig organisasjon.

For å gjennomføre det analyseres byrom, infrastruktur og alle de egenskapene som kan være gjenstand for studier og har å gjøre med byplanlegging, så lenge det er relatert til bysentre.

På den annen side lager også byøkonomien en análisis DAFO urbane sentre, samt den økonomiske og forretningsmessige virksomheten som utføres i dem. Sammenligningsanalyse gjøres i forhold til lokaliseringen med andre bysentre og også innenfor samme befolkningssenter.

Det er fra disse analysene at det trekkes konklusjoner om planene for etablering og forbedring av økonomisk virksomhet; Med andre ord, planer, programmer og prosjekter blir opprettet gjennom den innhentede informasjonen og tar hensyn til aspekter knyttet til forretnings- og kommersiell byplanlegging, turisme og tjenester som har å gjøre med å forbedre bykvaliteten.

Til slutt må vi også indikere at studiet av byøkonomien vil gjøre det mulig å kjenne den mangel på arbeidskraft som det er nødvendig i en bestemt sektor, og å gi tilstrekkelige midler til å handle. Derfor er studiet av byøkonomien nødvendig: det gjør det mulig å fremme og finne løsninger i tide for et bestemt område.