Hva er byttehandel?

Begrepet byttehandel refererer til handlingen av markedsføring ledet av en organisasjon som kan gjøres på forskjellige måter. Det kan være ved å produsere et ikke-reklame stykke som vil overføre et medium uten organisasjon som fremmer det, betaler for diffusjonen, eller ved å levere produkter som tjener som et krav med den hensikt å fange publikums oppmerksomhet, i et innhold halvveis mellom redaksjonell og reklame.

Hva er byttehandel?

På spansk kan en oversettelse av byttehandel være begrepet byttehandel. Dette utvekslingssystemet er vanligvis veldig hyppig på TV, når en kjede gir en del av annonseringsområdet til en bestemt annonsør, der merket vil levere merket som allerede er laget, så det betraktes som en byttehandel mellom annonsøren og betyr, medium.

Bytting i markedsføring er en reklamemodalitet som gjør det mulig å introdusere et merke eller produkt i TV-programmering. Forhandlingene om en byttehandel mellom annonsøren og mediet fører til en utveksling, der den første legger til rette for gratis produksjon som kan sendes direkte fra mediet.

Hvordan fungerer byttehandel?

Dette konseptet omfatter en kommersiell virksomhet, som delvis erstatter kontant betaling for utveksling av tjenester, varer eller hensyn reklame.

Et eksempel på byttehandel er når en sponsor har ansvaret for å administrere en del av et nettsted, utforme informasjonen og måten den blir publisert på. I fjernsyn, installasjon av annonseringssteder under sendingen av programmet eller på slutten av det, overføring av produkter fra merkevare annonsør å gi til seere, og til og med i noen programmer avbryter programlederne programmeringen for å snakke om et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. I sistnevnte tilfelle er det vanligvis i bytte for en sum penger.