Hva er byøkonomien?

Begrepet byøkonomi refererer til det vitenskapsområdet som relaterer økonomisk vitenskap og byplanlegging. Den urbane økonomien studerer de økonomiske systemene som produseres i befolkningen for å gjennomføre analyser av de ulike byøkonomiske strategiene og for å kunne oversette den senere til byplanlegging, prosjekter eller programmer av en bestemt offentlig organisasjon. For å gjennomføre det analyseres byrom, … Les mer