Forklarer lønns-prisspiralen og hvordan den henger sammen med inflasjon

Lønnsprisspiralen er en selvforsterkende prosess med lønnsøkninger og prisøkninger som fører til inflasjon. Denne spiralen oppstår når arbeidere krever høyere lønn for å holde tritt med stigende priser. I sin tur hever bedrifter prisene for å dekke de høyere arbeidskostnadene, noe som fører til enda høyere lønn og priser. Ettersom prisene fortsetter å stige, skaper … Les mer

Hva er bivirkninger?

ADR står for Amerikansk depositumkvittering. ADR-aksjer er verdipapirer som representerer aksjer utenfor USA som deponeres i amerikanske banker. Hovedmålet med denne typen aksjer er at amerikanske investorer kan kjøpe aksjer i utenlandske selskaper fra deres marked og betale i dollar. I likhet med vanlige aksjer er ADR-aksjer en del av sosial kapital i et selskap, … Les mer

Kategorier A