Hva er bevis på betaling?

Betalingskvitteringen, eller økonomisk kvittering, er et regnskapsdokument som sertifiserer kjøp og salg av et produkt eller levering av en tjeneste mellom to parter etter gjensidig avtale.

Begrepet bevis på betaling registrerer enhver økonomisk transaksjon som er utført, der en part mottar en økonomisk fordel i bytte mot anskaffelse av en vare eller en tjeneste. I tillegg opprettes en forpliktelse for skyldnerens part til å betale et spesifisert beløp til utstederen av den økonomiske kupongen.

Bevis for betalingsinformasjon

Den økonomiske kvitteringen har en type elementer som gir informasjon om:

 • Kupongtype
 • De involverte menneskene
 • Dato
 • Concept
 • datoer

Typer betalingskuponger

Det finnes forskjellige typer økonomiske bilag:

 • fakturaer
 • Mottak av gebyrer
 • Kjøpsoppgjør
 • Salgskupong
 • Billetter
 • Veiledning for transportørhenvisning
 • Veiledning for avsenderhenvisning
 • Kvittering for leasing av eiendom og fast eiendom
 • Reise billett