Bulge Definisjon og bruk

En bulge er en type diagrammønster som skapes når prisen på et verdipapir strekker seg høyere eller lavere enn det forrige handelsområdet. Bulges kan være enten bullish eller bearish, avhengig av retningen på kursbevegelsen. Bullish buler blir vanligvis sett på som et tegn på sterkt kjøpspress og brukes ofte av tekniske analytikere som et kjøpssignal. … Les mer

Hva er bevis på betaling?

Betalingskvitteringen, eller økonomisk kvittering, er et regnskapsdokument som sertifiserer kjøp og salg av et produkt eller levering av en tjeneste mellom to parter etter gjensidig avtale. Begrepet bevis på betaling registrerer enhver økonomisk transaksjon som er utført, der en part mottar en økonomisk fordel i bytte mot anskaffelse av en vare eller en tjeneste. I … Les mer

Kategorier B