Monoline

En monoline er et selskap som fokuserer på en enkelt bransje. For eksempel fokuserer et monoline forsikringsselskap på å tilby forsikringsprodukter og tilbyr ikke andre finansielle tjenester. Begrepet brukes også for å beskrive et finansielt produkt som er støttet av en enkelt eiendel, for eksempel et pantesikret verdipapir. Hva er monoline art? Monolinkunst er en … Les mer

Hva er beholdt inntekt?

Overført inntjening eller opptjent fortjeneste er de fordelene selskapet har opptjent, og at de i stedet for å fordele seg mellom aksjonærene, bestemmer seg for å investere i selve selskapet. Disse fortjenestene kan brukes til å oppnå ytterligere vekst i selskapet, for eksempel å øke arbeidsstyrken, forbedre budsjettet dedikert til forskning eller å skaffe et … Les mer

Kategorier B